Sterowniki analogowego pomiaru temperatury PTA

Najtańsze wersje sterowników pomiaru temperatury z prostą funkcją regulacji ON/OFF. Regulacja włącz/wyłącz jest na bazie alarmów dolnego i górnego pomiaru temperatury.

W prezentowanych wersjach PTA pomiar temperatury jest analogowy na bazie czujników KTY81-210 ( lub 221, 222), które są jedne z najlepszych w swojej klasie cenowej. Czujki te są analogowe i mają tak naprawdę jedną wadę czyli nieco gorszą dokładność w porównaniu do czujek cyfrowych. Jednak oprócz tej jednej wady mają same zalety. Otóż czujki analogowe są toporne, niezawodne i zawsze dają pomiar. Można nimi mierzyć na większe odległości i w środowisku bardziej zakłóconym. Zakłócenia mogą obniżać dokładność ale zawsze pomiar będzie zbliżony. W czujkach cyfrowych natomiast w przypadku zakłóceń pomiaru wynik może odbiegać znacząco od faktycznego. W prezentowanych sterownikach pomiaru temperatury analogowych są stosowane filtry zarówno sprzętowe jak i programowe co powoduje, że pomiary nawet przy silnych zakłóceniach są dość dokładne. Wersje tych sterowników na czujkach analogowych są polecane tam, gdzie są duże odległości pomiarów od sterowników np. w pomieszczeniach oddalonych, szklarniach, pieczarkarniach, chlewniach, oborach itp. W tego typu pomiarach bardzo zależy na wysokiej niezawodności, kosztem nieco gorszej dokładności. Dlatego też polecane są sterowniki pomiaru temperatury na bazie czujników analogowych. 

Wersje sterowników i regulatorów temperatury są w wielu wariantach. Może to być sam pomiar temperatury lub pomiar z alarmami. Dodatkowo jest też dostępna funkcja historii pomiarów. Można mierzyć nawet na odległości do 100-200 metrów a jeżeli potrzeba więcej to przy zastosowaniu drugiego sterownika klonującego można wysyłać pomiary po RS485 nawet na odległości do 500-1000 metrów. Jeżeli natomiast brak jest możliwości prowadzenia przewodów to istnieje opcja pomiarów temperatury bezprzewodowo w wolnym paśmie 2,4Ghz. Wtedy sterownik pomiaru temperatury może być w piwnicy, strychu a pomiary widoczne będzie w korytarzu czy salonie. Istnieje również opcja sprzęgu sterowników pomiaru temperatury z siecią domową ethernet poprzez router i odczytywać pomiary na tablecie z adroidem.

Co wyróżnia ten termometr od innych?

 • Samodzielne wprowadzanie napisów. Zawsze będzie wiadomo który pomiar za co odpowiada. Po pewnych czasie można termometr przenieść i zmienić napisy samodzielnie.
 • Regulacja jasności podświetlania (inne niekoniecznie mają tą funkcję).
 • funkcje alarmów i termostatów (PTA-2 i PTA-3)
 • historia pomiarów (PTA-3)
 • Czujki można łączyć na długich przewodach do 100m  (inne mogą niepoprawnie pracować na dużych odległościach, zwłaszcza czujki cyfrowe)

Cechy układu

 • do 4 wejść pomiaru temperatury
 • dowolne napisy do 12 znaków. Napisy ustawia się samodzielnie w bardzo prosty sposób.
 • rozdzielczość pomiaru 0,1 stopnia Celsjusza
 • dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza dla zakresu 10-40 stopni, +/- 2 stopnie dla zakresu -10 - 60 stopni oraz powyżej +/- 3 stopni dla pozostałego zakresu. W praktyce zdecydowanie lepsza z użyciem programowej kalibracji dla określonego przedziału (zakresu).
 • programowa kalibracja każdego kanału z rozdzielczością 0,1 stopnia Celsjusza w zakresie +/- 5,0 stopnia Celsjusza
 • odświeżanie pomiaru co ok. 2s
 • regulacja poziomu podświetlenia. Użytkownik ustawia sobie żądaną jasność ekranu LCD
 • filtracja pomiarów sprzętowa oraz programowa. Pomiary temperatury w sterowniku są mocno odporne na zakłócenia poprzez rozbudowany algorytm filtracyjny.
 • wyświetlacz LCD 4x20 z podświetlaniem LED kolor tła czarny, szary lub niebieski (do wyboru)
 • zasilanie napięciem stałym DC w zakresie 7-20V. Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej. Pobór prądu od. 20mA (ustawione niskie podświetlenie ) do ok. 60mA (maksymalne podświetlenie) Pobór mocy maksymalny ok 0,7W (dla napięcia 12V i maksymalnym podświetleniu). Roczne zużycie energii ok. 6kWh. Roczny koszt energii elektrycznej dla tego sterownika to ok. 3,5zł (przy cenie 0,7zł za kWh, koszty prądu stałe, zmienne, przesyłowe itp.).
 • wymiary podstawy 8cm na 11cm. Wysokość 2,5cm. Wymiary z obudową ok. 8,3cm na 16,5cm. Wysokość 3,5cm.
 • czujniki można łączyć nawet na przewodach o długości do kilkudziesięciu metrów, najlepiej ekranowanych. Testowane były na skrętkach komputerowych, głośnikowych, telefonicznych, ekranowanych itp.
 • algorytm dopasowany dla czujników rezystancyjnych KTY81-210 (lub zamienniki KTY81-221, KTY81-222), które są w zestawie. Czujniki są luzem (nie są montowane na przewodach). Czujniki KTY81-210 (lub zamienniki KTY81-221, KTY81-222) są jednymi z najlepszych w swojej klasie.

Czujniki KTY81-210 oraz diod LED należy łączyć między wejściami a masą (patrz zdjęcie). Diod LED można nie montować bo jest to informacja alarmów przekroczenia progów ustawionej temperatury. Zamiast diod LED można podłączyć moduły przekaźnikowe do wysterowania urządzeń.

Instrukcja obsługi

POMIAR TEMPERATURY

Opis:

wejście do menu ENT/P3. Wyjście z menu: dojście do końca menu albo nacisnięcie i przytrzymanie przycisku ENT/P3.

Zmiana jasności:

W ekranie głównym przyciskami strzałki góra/P1 lub dół/P2.

Zmiana nazw:

W ekranie głównym (jak są widoczne pomiary) naciśnięcie przycisków górnego/P1 przytrzymanie go oraz naciśnięcie przycisku dolnego/P2. Będzie komunikat zmiany nazw i można puścić przyciski. Zmiana pozycji znaku przyciskiem ENT/P3. Zmiana znaku przyciskami góra/P1 i dół/P2. Wyjście z menu to naciśnięcie i przytrzymanie ok. 3s przycisku ENT/P3.

Ekran główny:

termometr membrany menu 1

Pomiary w zakresie -40 do +120 stopni celsjusza.

Podczas załączenia alarmu/termostatu pomiar danego kanału miga. W przypadku wyjścia z alarmu/termostatu z funkcją czasowego opóźnienia pomiar miga naprzemienne z podanym czasem aktualnym opóźnienia.

Wejście do menu przyciskiem ENT/P3 (szybkie naciśnięcie i puszczenie przycisku).

W menu głównym po kolei kalibracje oraz dalej histerezy wyjść i opóźnienia wyjść alarmowych a na końcu długość dźwięku alarmu dla stałego okresu, okres zapisu historii eeprom, okres zapisu histori ram oraz zerowanie historii eeprom.

Kalibracja pomiarów:

termometr membrany menu 2

Regulacja kalibracji w zakresie -9,0 do 9,0 stopnia celsjusza.

UWAGA: DALSZA CZĘŚĆ DOTYCZY TYLKO WERSJI PTA-2 I PTC-2.

Histereza alarmów/termostatów:

termometr membrany menu 3

Zakres regulacji histerezy 0,5 do 12,0 stopnia celsjusza.

Opóźnienia wyjść alarmowych/termostatów:

termometr membrany menu 4

Zakres regulacji opóźnienia wyjścia z alarmu/termostatu w zakresie 1-250 minut. Opóźnienie może być wyłączone (WYŁ. Dla danej pozycji na wyświetlaczu).

Długość dźwięku alarm, zapis historii, zerowanie historii eeprom:

termometr membrany menu 5

 1. Alarm dźwiękowy buzera może być wyłączony lub ustawiony czas trwania dźwięku dla stałego okresu ok. 10s. Przykładowo ustawiony 1 to krótki dźwięk ok. 1s na okres 10s, poziom 5 to dźwięk ok. 7s i przerwa ok. 3s a poziom 6 to długi czas dźwięku non stop bez przerwy.
 2. Okres zapisu historii długiej w zakresie 1-24 godziny.
 3. Okres zapisu historii krótkiej (ulotnej) w zakresie 1-30 minut.
 4. Zerowanie historii długiej eeprom. Histora krótka ram jest kasowana po zaniku zasilania.

Wejście do historii pomiarów. W ekranie głównych (jak widoczne pomiary) należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ENT/P3. Po ok. 1s pojwi się komunikat historii ram.

Historia/archiwum krótkie ram (ulotne) – komunikat wejścia:

termometr membrany historia 1

Po wejściu do menu historii jak nadal trzymany jest przycisk to jest licznik od 1 do 20. Dla licznika 1-10 jest historia ram krótka ulotna i jeżeli puści się przycisk jak licznik 1-10 to wejdzie się do historii krótkiej.

Ekran historii ram krótkiej ulotnej:

termometr membrany historia 5

Jeżeli przykładowo okres zapisu historii krótkiej ram jest 1 minuta to widoczne są pozycje -1, -2, -3 minuty. Oznacza to, że pomiary widoczne są minutę, dwie i trzy minuty temu. Jeżeli okres zapisu będzie 10 minut to dla pierwszego ekranu będzie widać -10, -20 i -30 minut temu.

Jeżeli puścimy to wejdzie się do historii krótkiej ram a jeżeli jeszcze przytrzymamy przycisk i puścimy jak będzie widoczny napis historii eeprom to wejdzie się do historii eeprom.

Komunikat historii eeprom długiej (nieulotnej):

termometr membrany historia 2

Jak puści się przycisk ENT/P3 jak licznik w zakresie 11-20 to wejdzie się do historii długiej eeprom.

Ekran historii/archiwum długiego eeprom (nieulotnej):

termometr membrany historia 3termometr membrany historia 4

Jeżeli okres zapisu jest ustawiony na 1 godzinę to widoczne są pomiary do 200 godzin wstecz. Każdy ekran ma 3 komórki pamięci dla każdej temperatury. Jeżeli np. okres zapisu będzie 2 godziny to ekran będzie -2, -4, -6 godzin itd aż do -400 godzin wstecz.

Historia ram jest krótka i ulotna (po zaniku zasilania nie ma jej). Historia eeprom jest pamiętana po zaniku zasilania. Pamiętanych jest ostatnich 200 wpisów. Przechodzenie po kolejnych pozycjach archiwum/historii przyciskami góra/P1 i dół/P2.

Aby wyjść z historii pomiarów naciskamy i puszczamy przycisk ENT/P3.

Ustawienia alarmów/progów termostatu górnych:

W ekranie głównym naciskamy i trzymamy przycisk strzałki górnej/P1. Po ok. 1s trzymania jest komunikat:

termometr membrany menu 9

Puszczamy przycisk i wchodzi się do małego menu alarmów górnych. Przechodzenie pozycji przyciskiem ENT/P3, a ustawianie strzałkami/P1/P2:

termometr membrany menu 6

Zakres alarmów górnych od -30 do 120 stopni celsjusza.

Wyjście albo dojście do końca menu albo naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 2s przycisku ENT/P3.

Ustawienia alarmów/progów termostatu dolnych:

Analogicznie strzałką dolną/P2 poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 1s aż pojawi się komunikat:

termometr membrany menu 7

Po puszczeniu się przycisku pojawi się małe menu alarmów, progów termostatu dolnych:

termometr membrany menu 7

Zakres alarmów dolnych od -40 do 110 stopni celsjusza.

Wyjście albo dojście do końca menu albo naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 2s przycisku ENT/P3.

Maksymalne wartości:

W ekranie głównym (jak są widoczne pomiary) nacisnąć jednoczeście przycisk ENT/P3 i strzałka górna/P1 (najpierw ENT/P3). Pokażą się na ok. 2s  sekund maksymalne zanotowane wartości temperatur.

termometr membrany ekran 3

Minimalne wartości.

Analogicznie dla ENT/P3 i strzałki dolnej/P2. Najpierw naciskamy przycisk ENT/P3 i trzymając naciskamy przycisk strzałki dolnej/P2:

termometr membrany ekran 2

Kasowanie MIN MAX:

Nacisnąć przycisk strzałki dolnej/P2 i trzymając od razu strzałki górnej/P1 (przeciwnie jak przy wejściu to trybu wprowadzania napisów):

Wartości maksymalne i minimalne pomiarów są niezależne dla każdego kanału. Wartości min i max są pamiętane po zaniku zasilania i są niezależne od archiwum krótkiego i długiego.

ALGORYTM DZIAŁANIA:

Jeżeli aktualna temperatura będzie wyższa od zadanej alarmowej górnej (plus połowa histerezy) to załączy się wyjście oraz alarm dźwiękowy buzzera (jeżeli buzer aktywny).

Jeżeli aktualna temperatury będzie niższa od alarmowej górnej (minus połowa histerezy) to po czasie opóźnienia wyłączy się wyjście. Alarm dźwiękowy wyłączy się bez czasu opóźnienia.

Jeżeli aktualna temperatura będzie niższa od ustawionej dolnej alarmowej (minus połowa histerezy) to załączy się wyjście oraz alarm dźwiękowy buzera (jeżeli buzer aktywny).

Jeżeli aktualna temperatura wyższa od dolnej alarmowej (plus histereza) to po ustawionych czasie wyłączy się wyjście. Alarm dźwiękowy wyłą czy się bez czasu opóźnienia.

Dostępne znaki

wybrane polskie litery ę ł ą ć ó ż Ł
cyfry 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
duże litery A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
małe litery a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
znaki specjalne

Galeria zdjęć

Termometr w obudowie, front z przyciskami membranowymi, czarny LCD

termometr membrany czarny

Termometr w obudowie, front z przyciskami membranowymi, niebieski LCD

termometr membrany niebieski

Termometr w obudowie, front z przyciskami membranowymi, szary LCD

Termometr w obudowie, front z przyciskami membranowymi, zielony LCD

Termometr bez obudowy (wersja na dowolnie wyprowadzone przyciski), czarny LCD

Termometr bez obudowy (wersja na dowolnie wyprowadzone przyciski), zielony LCD

Opcja na system android:

 

Zamówienia i kontakt

Zamówienia można składać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje również pod numerem telefonu: 510 418 836 (od 11 do 19)

Dostawa i płatność

Dostawa Pocztą Polską

 • po przedpłacie na konto - listem poleconym/ paczką priorytetową: 12,30 zł
 • płatność przy odbiorze - przesyłką pobraniową: 20,00zł

Gwarancja

Na wszystkie urządzenia udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Dowód zakupu stanowi  faktura. Ceny podane na stronie to ceny NETTO.